Blogurile mele

marți, 24 martie 2015

Exerciții pentru ochi

Vă propun 8 exerciții pentru ochi care pe mine m-au ajutat să-mi îmbunătățesc vederea:
  1. Se închid ochii și se mișcă globii oculari în sus și în jos de sase ori; se deschid ochii și privirea este îndreptata în sus și în jos de șase ori. Când privirea este ridicată se inspiră, când privirea este coborâtă se expiră. Repetați de șase ori fiecare serie.
  2. Se închid ochii și se mișcă globii oculari de la stânga la dreapta apoi de la dreapta la stânga, de sase ori. Se deschid ochii și se mișcă de la dreapta la stânga și în sens invers de șase ori. Repetați de șase ori fiecare serie.
  3. Se închid ochii și se mișcă globii oculari din colțul din stânga , de sus spre coltul din dreapta jos, apoi din colțul drept, de jos spre colțul stâng, sus, de sase ori. Se repetă mișcarea de sase ori cu ochii deschiși. Se inspiră când se execută mișcarea stânga-sus către dreapta-jos, iar invers se expiră.  Repetați de șase ori fiecare serie.
  4.  Se închid ochii și se mișcă globii oculari din colțul drept, de sus spre coltul stâng de jos și apoi invers, de șase ori. Se deschid ochii și se repetă mișcarea de șase ori. Se inspiră când se execută mișcarea din colțul drept sus spre colțul stâng jos și se expiră când globii oculari se deplasează în sens invers. Repetați de șase ori fiecare serie.
  5. Se închid ochii și se rotesc globii oculari în sensul acelor de ceasornic, începând din stânga de sase ori. Se deschid ochii și se repetă mișcarea de șase ori. Când traseul globilor oculari este stânga-sus-dreapta, se inspiră; când se deplasează dreapta -jos-stânga, se expiră. Repetați de patru ori fiecare serie.
  6. Se închid ochii și se rotesc globii oculari în sensul invers acelor de ceasornic, începând din stânga de șase ori. Se deschid ochii și se repeta mișcarea de șase ori. Când traseul globilor oculari este stânga-jos-dreapta, se inspiră; când se deplasează dreapta -sus-stânga, se expiră. Repetați de patru ori fiecare serie.
  7. Se alege un obiect aflat la distanta și se fixează cu privirea. Respirați natural, numărând respirațiile.
  8. Se alege un obiect aflat la distanta și se fixează cu privirea. Se închid ochii, apoi se deschid. Ochii se deschid pe inspirație și se închid pe expirație. Se închid și se deschid ochii de 16 ori.
Succes!
Image result for eyes on fire
 Sursa: https://inteligentacorpului.wordpress.com/2015/03/03/exercitii-pentru-ochi/

vineri, 20 februarie 2015

Puterea din palme

În centrul palmelor noastre există câte un centru energetic secundar care are legătură cu centrul energetic aflat în vârful capului, al șaptelea centru prin care absorbim energia vitală din Sursă.

Fiind conștienți de energia vitală din corpul nostru și de lumina vindecătoare din palme, ne putem alina și vindeca atât pe noi înșine cât și pe cei dragi aflați în suferință.

EXERCIȚII și SFATURI:

1. Închide ochii și relaxează-te, respirând lent și ritmic. Simte cum se instalează starea de bine.
      Apropie-ți palmele la nivelul ombilicului și încearcă să simți energia care curge din centrul palmei drepte spre centrul palmei stângi. Apropie și depărtează palmele, la început între 5 si 20 de   centimetri și apoi la distanțe mai mari. Exersând, vei observa cum palmele tale devin din ce în ce mai  sensibile.

Freacă-ți palmele între ele până s-au încălzit (activând astfel centrii din palme și centrul din creștetul capului). Este posibil să simți furnicături, înțepături și valuri de căldură. Acum deschide ochii și repetă exercițiul.

2. Palparea corpului, ținând palmele depărtate, apropiindu-le și depărtându-le de corp, primim semnale și senzații din zonele care necesită redresare energetică.

3. Ținând palmele față în față, inspiră profund pe nas, concentrând atenția în centrul palmei stângi. La expirare, atenția se focalizează în centrul palmei drepte. (invers în cazul celor stângaci) Prin exersare vei percepe tot mai bine fluxul de energie învârtindu-se continuu între palme, traversând brațele și sternul.

4. Stând în picioare cât mai relaxat, inspiră profund pe nas, iar prin expirare direcționează energia spre centrul energetic din creștetul capului. Inspiră din nou și, de data aceasta, concentrează-te asupra zonei dintre anus și organele genitale (centrul energetic „rădăcină”). Acest exercițiu are ca scop activarea puternică a celor doi centri. 

5. Se freacă ușor palmele între ele pentru câteva secunde apoi se aplică pe zona afectată. Palma dreaptă-la dreptaci și palma stângă la stângaci, lăsând cealaltă palmă deschisă și orientată în sus. La finalul tratamentului (durează aproximativ 5-10 minute) scutură mâinile puternic de câteva ori, vizualizând cum arunci în foc toată energia negativă și orice reziduri energetice.Spală-ți mâinile cu apă și simte cum îți purifici toți centrii, reinstaurând vitalitatea în întreg corpul.

6. În tratarea altor persoane se ține cont de polaritatea palmelor și a părților corpului. 
    Palma și partea dreaptă reprezintă „+” ul, în timp ce palma și partea stângă  „-”ul. Astfel se lucrează cu palma stângă pe partea dreaptă a pacientului și cu palma dreaptă pe partea stângă.

7. Pe suprafețe mari din corp se aplică palma cu degetele răsfirate; pe suprafețele mici, de exemplu ochii, se aplică palma cu degetele unite între ele.


joi, 12 februarie 2015

Rețeta zilei de astăzi

Se-închid porțile 
Se lasă gândurile dincolo 
Și chiar de le auzi cum zbiară 
sau de-și vâră câte-o gheară
ori altu` nou de se strecoară,
Ferm zâmbește-le duios și 
poftește-le afară.

Se trage zăvorul la tot ce-i veșted
să învie cortina liniștirii
se respiră până-n creștet
Culorile se-aprind Iubirii.

Clar cu ochii larg deschiși
Dincolo de materie și dincolo de orice-nfățișare
Se clipește rar și doar ca să privești mai clar,
profund și-adânc în stare...microscopic ori în depărtate.

În inimă se-ascultă Radio Intergalactic 
Se emite pe unda copilului universal
Și muzica pulsului și ritmul ancestral
Afară la Soare se tace și lumina se sărută 
Gol de orice îndoială, vid de oricare derută
Prezentului expiri în pace.

Se adună bucățile de suflet
și de momente sfâșiate
și se vindecă iubind
dincolo de tot și toate.

Se-adună într-un buchet ca să renască
Sălbatice flori din eșecuri și frânturi de aripe
Se crede și se speră să-nflorească
iertarea în petalele din clipe..
Se udă cu lacrimi și jind
semințele sfinte sădite.

Se învață rima și versul și cerul pe care scrii
Se dăruiește fără măsură și se pășește-n poezii
Se-nmoaie penița în cosmic și se visează-n armonii
Se trezește fără figuri de stil și se smerește sădind vii.

În grădină este cald, 
la Poarta Tripi -Tigrul
A pus pe fugă norii gri
Și gândurile și frigul. 

Se revine în miez 
Și se respiră din centru
Se rostește un crez
Ce înnoiește curentul.

Se animă visul bucuriei,
Se săruta irisul galaxiei
Și se zboară printre sori
În fiori revelatori.

Se deschide inima și se roagă
De unde bate și până unde răsună
Se roagă visătorii-mpreună
Se roagă să se iubească și atomii, 
fotonii, celulele și neuronii
Se roagă tot omul și gnomul
și sufletele-n suflarea lor
să se-ntregească-n infinit...
O inimă ne-ascultă pulsând nemuritor
și ne visează dintotdeauna iubindu-ne fără sfârșit. 


Rețeta asta prealungă îndeamnă la preparare
Și mintea trează alungă toată frica de schimbare. 

vineri, 6 februarie 2015

Viscolește

Vuietul luminii din sclipiciul cristalelor lichide aprinde flamurile aerului ca să răsufle Pământul și ființa dimpreună cu el. 
Credința albului nepătată și necălcată păstrează imaculată străduința scumpilor strămoși ale căror plete dalbe împletirile-și croiesc să se facă loc în conștiința trezită-n tot.
Valuri de ninsoare peste țara lui Soare și peste sacerdoți își leagănă amintirile și suspinele și plânsul în brațele zăpezii și, în așternere, prezentul visează pentru toți.
Unul ține-n minte poveștile spre bucuria ascultării și cu pacea tot alină și doar liniștea surprinde.
Crivățul scrie și poezie când se-așterne-n alchimie cu omătul pe copaci, cu rima-n crengi și-esența-n rădăcini. 
Somnul din noapte în tot se trezește, limpezește-n toiul minții si clipește-n monitor. 
Trezite sunt și neaua și neantul și clipa. 
Deșteptate sunt mirarea, contemplarea și aripa.
 Dezmorțindu-se, zborul, foșnește-ntre fulgi și șuieră dorul de vise prea-dulci. 
Recele ancorează, ține mintea trează, în inimă tăcerea mângâie și liniștea deplin veghează. 
Purificarea creierului

"Purificarea creierului este necesară. Creierul este centrul tuturor simţurilor; cu cât acestea sunt mai treze şi mai sensibile, cu atât mai ager este creierul; el este deopotrivă centrul amintirilor, al trecutului, depozita­rul experienţei şi cunoaşterii, al tradiţiei. Aşadar este limitat, condiţionat. Activităţile lui sunt planificate, elaborate, bine chibzuite, însă el funcţionează în cadrul propriilor sale limite, în spaţiu-timp. Deci creierul nu poate să formuleze sau să înţeleagă totalitatea, întregul, completul. Completul, întregul este mintea; ea este vidă, total vidă şi din cauza acestei vacuităţi creierul există în spaţiu-timp. Numai când creierul se va fi purificat de întreaga sa condiţionare, de lăcomie, invidie, ambiţie; va putea să înţeleagă ceea ce este complet. Această completitudine este iubire." JK


miercuri, 4 februarie 2015

Mintea care se roagă„Mintea care se roagă caută unirea cu inima. Zăvorâtu-s-au ușile simțurilor: limba a amuțit, ochii s-au închis, auzul nu ia aminte la nimic din cele de afară. Mintea, îmbrăcată în rugăciune, lepădând povara grijilor lumești, coboară în cămara inimii. Ușile cămării sunt zăvorâte; peste tot beznă, întunecime nepătrunsă - și mintea, în nedumerire, începe să bată prin rugăciune în ușa inimii; stă cu răbdare la ușă, bate, așteaptă, iar bate, iar așteaptă, iarăși se roagă. Nici un răspuns, nu se aude nici un glas ! Liniștea fără viață și întunericul răspund cu o tăcere de mormânt. Mintea pleacă de la ușa inimii și, plângând amar, caută mângâiere. Nu i s-a îngăduit să se înfățișeze împăratului împăraților în altarul cămării lăuntrice. De ce, de ce ai fost lepădată ? „Asupra mea apasă pecetea păcatului. Deprinderea de a cugeta la cele pământești mă răspândește. Nu am putere, fiindcă nu îmi vine în ajutor Duhul - Duhul Prea Sfânt și Prea Bun, Ce înnoiește unirea dintre minte, inimă și trup, care au fost despărțite prin căderea cea înfricoșată a omului. Fără ajutorul atotputernic, ziditor al Duhului singure sforțările mele sunt deșarte ! El e Mult Milostiv, Iubitor de oameni la nesfârșit - însă ne-curăția mea nu îi dă cale slobodă către mine. Mă scald în lacrimi, mă curăț prin mărturisirea păcatelor mele, nu dau trupului meu hrană și somn, din a căror îmbelșugare slăbănogește sufletul; cu toată ființa, înveșmântat în plânsul pocăinței, mă pogor la ușa inimii mele. Acolo mă voi scula, ori voi ședea, ca orbul evanghelic, voi răbda apăsarea și plictiseala întunericului, voi striga către Cel Ce poate să miluiască: miluiește-mă!" (Mc. X, 48).

                                                                       Sfântul Ignatie Briancianinov

luni, 2 februarie 2015

Nikola Tesla – citate despre minte, trup, suflet și existență
 1. „Mintea este mai clară și mai agilă în izolare și în singurătate neîntreruptă. Nu ai nevoie de un laborator uriaș în care să gândești. Originalitatea prosperă în izolare, fără influențele exterioare care paralizează mintea creativă. Stai singur, acesta este secretul invențiilor; stai singur, atunci se nasc ideile.”

  2. „Toată lumea ar trebui să-și considere propriul corp ca fiind un cadou de neprețuit primit de la cineva pe care-l iubește mai presus de toate… o lucrare minunată de artă, de o frumusețe de nedescris și un mister dincolo de concepția umană și atât de delicat încât un cuvânt, o respirație, o privire, ba chiar și un cuvânt îl poate răni.”

 3. „Dintre toate rezistențele produse de fricțiune, cea care distruge cel mai mult libera circulație a oamenilor este ignoranța, ceea ce Buddha a numit „cel mai mare rău din lume”. Fricțiunea rezultată din ignoranță poate fi redusă doar prin răspândirea cunoștințelor și prin unificarea elementelor eterogene ale umanității. Nici un efort nu ar putea fi mai bine cheltuit.”

     4. „…instinctul este ceva ce transcede cunoașterea. Avem, fără îndoială, anumite fibre fine care ne permit să percepem adevărurile atunci când deducția logică, sau orice alt efort intenționat al creierului, este inutil.”

5. „Darul puterii mentale vine de la Dumnezeu, de la Divinitate, iar dacă ne concentrăm mintea noastră asupra acestui adevăr, noi intrăm în ton cu această mare putere.”

6. „Virtuțile și defectele noastre sunt inseparabile, precum materia și energia. Când acestea se separă, omul nu mai există.”
7. „Simțurile noastre ne permit să percepem o porțiune minusculă din lumea exterioară. Auzul nostru se extinde pe o distanță mică. Vederea noastră este împiedicată de corpurile și de umbrele care intervin. Pentru a ne cunoaște este necesar să ajungem dincolo de sfera percepțiilor noastre senzoriale.”
8. „Ceea ce vrem cel mai mult este o mai bună înțelegere între oameni și între comunități peste tot pe pământ și eliminarea acelui devotament fanatic față de acele idealuri sublime născute din egoism național și din mândrie, care pot întotdeauna să împingă lumea într-un barbarism primordial și în ceartă.”
9. „O nouă lume trebuie să se nască, o lume care ar putea să justifice sacrificiile oferite de umanitate. Această lume nouă ar trebui să fie o lume în care nu ar trebui să existe exploatarea celor slabi de către cei puternici, a binelui de către rău; o lume în care nu va exista umilirea săracilor de violența bogaților; o lume în care produsele intelectului, științei și artei vor servi societatea pentru binele și înfrumusețarea vieții și nu indivizii pentru acumularea de avere. Această lume nouă nu va fi o lume a națiunilor asuprite și umilite, ci a națiunilor libere și a oamenilor liberi egali în demnitate și respectuoși față de om.”
10. „Cunoașterea vine din univers, iar viziunea noastră este structura sa cea mai perfectă. Avem doi ochi: pământești și spirituali.  De preferat este ca cei doi să devină unul singur.”
11. „Convingerea mea ferma este într-o lege a compensării. Adevăratele recompense sunt întotdeauna în proporție cu munca și cu sacrificiile făcute.”
12. „Oamenii de știință din ziua de azi gândesc profund în loc de clar. Unul trebuie să fie sănătos pentru a gândi clar, dar unul poate gândi profund și poate fi destul de nebun.”
13. „De milenii această idee a fost proclamată în învățăturile înțelepte ale religiilor, probabil nu numai ca un mijloc de asigurare a păcii și a armoniei între oameni, ci ca un adevăr profund întemeiat. Budiștii au exprimat această idee într-un fel, creștinii într-un alt fel, dar ambele spun același lucru: suntem cu toții unul.”
14. „Să lăsam viitorul să spună adevarul și să evalueze pe fiecare în funcție de muncă și de realizările sale. Prezentul este al lor; viitorul pentru care am muncit cu adevarat, este al meu.”
15. „Individul este efemer, rasele și națiunile vin și se duc, dar umanitatea rămâne.”
16. „În secolul XXI, robotul va prelua locul pe care îl ocupau sclavii în cadrul civilizațiilor antice.”
17. „Tot ceea ce era grozav în trecut era ridiculizat, condamnat, combătut, suprimat – doar ca să iasă la iveală cu și mai multă putere și cu atât mai mult victorios din luptă.”
18. „Pacea nu poate veni decât ca o consecință a iluminării umanității.”
19. „Cu siguranță, unele planete nu sunt locuite, dar altele sunt și între acestea trebuie să existe viața în toate condițiile și etapele de dezvoltare.”
20. „Nu există dubiu că mâncarea vegetală, precum sunt fulgii de ovăz, este mai economică decât carnea și superioară ei atât din punct de vedere al performanțelor fizice cât și a celor mentale obținute. În plus, o astfel de mâncare, ne taxează organele digestive mai putin și ne face mai mulțumiți și mai sociabili, producând o cantitate de bine care este mai dificil de estimat.”


Sursa: http://www.e-dimineata.ro/nikola-tesla-20-de-citate-despre-minte-trup-suflet-si-existenta-pline-de-intelepciune/